НОГООН ЖАЙДСУРГАЛТЫГ ТӨВИЙГ СОНГОХ ТАВАН ШАЛТГААН

1. Хичээлийн хөтөлбөр – Гадаад хэлийг сурахдаа эхнээс нь цэгцтэй, суурийг зөв тавьж сурах нь нэн чухал байдаг. Тиймээс бид тухайн сурагчийн англи хэлний мэдлэгийн түшвнээс хамаарч 1-6 шатлал бүхий суралтын хөтөлбөрийг боловсруулан хичээллэж байна. Нэг түвшний сургалтын энгийн хугацаа нь 2.5-3 сар ба эрчимжүүлсэн хэлбэрээр 6 долоо хоногийн хугацаанд тухайн хөтөлбөрийг эзэмших боломжтой

2. Мэргэжлийн гадаад багш – олон жилийн туршлагатй багш нар таны сонсох, унших, бичих болон дүрмийн хичээлүүдийн эрчимжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу заана

3. IELTS/TOEFLшалгалтанд өндөр оноо авах- Манай сургалтын төвийн хэлний курсэд 1.5-12 сарын хугацаанд суралцаж төгссөн сурагчиддаа IELTS-н 5.0, TOEFL-н 64 онооны баталгаа өгдөг. Хэрвээ оноогоо авч чадаагүй тохиолдолд 2 дахь удаагаа бид үнэ төлбөргүй бэлдэж дахин шалгалтанд оруулдаг

4. Бодит сурах орчин- Орчин үеийн шийдэл бүхий анги танхим, ном сурах бичиг болон гадаад багш нар зааснаар эх оронд нь сурж байгаа юм шиг сэтгэгдэлийг төрүүлж ,илүү бодит үр дүнд хүргэх болно

5. ТОEFL/ IELTS оноо шаардахгүй гадаад сурах боломж- оюутан залуусыг ТОEFL/ IELTS-н оноо шаардахгүйгээр Америк, Австрали, Канад, Сингапур, Шинэ Зеланд болон Английних сургуулиудад хэлний бэлтгэл, баклавар, магистрын өмнөх сургалт мөн магистар, докторын зэрэг олгох сургуулиудад элсэн суралцах зуучлалын үйлчилгээг үзүүлж байна.