Бидний амжилт

Манай сургуулийг амжилттай төгссөн оюутан суратэргэжилээр Англи Австрали Америк болон бусад орнуудын шилдэг их дээд
+
Хамтран ажилладаг сургуулиудын тоо
+
Манай сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчид
+
Манай төвөөр гадаадад зуучлуулсан сурагчид
+
Тэтгэлэг авсан сурагчдын тоо