Манай сургуулийг амжилттай төгссөн оюутан суратэргэжилээр Англи Австрали Америк болон бусад орнуудын шилдэг их дээд сургуулиудад суралцах хаалга таны өмнтө үргэлж нээлттэй гэдгийг дуулгахад нэн таатай байна.