Олон улсын боловсролын үзэсгэлэн амжилттай зохион байгуулагдлаа